Het congres

Het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) is een jaarlijks terugkerend evenement waarin toonaangevende sprekers hun licht laten schijnen over een actueel thema. Elk jaar komen zo’n 250 vakprofessionals uit het openbare ruimte-domein naar dit congres, die zich bezighouden met ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Thema van het congres is ‘Gezond leven in de verdichte stad’. Klimaatadaptief, biodivers, groen: een gezonde openbare ruimte is letterlijk van levensbelang. Maar de beschikbare ruimte wordt steeds schaarser. Sterker: stedelijke verdichting is – ook na corona – vaak doelbewust beleid. Openbare ruimte moet concurreren met andere ruimteclaims voor wonen, werken en mobiliteit.

Het 18e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) vindt dit jaar plaats in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Tijdens dit congres van vakblad Stedelijk Interieur reiken we samen de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur), Stichting Steenbreek en gaststad Hilversum openbare ruimte-oplossingen aan voor de gezonde, verdichte stad.

We combineren een plenair programma en workshops met praktijkexcursies in Hilversum. Hilversum is een compacte stad, omringd door natuurgebieden. Inbreidingsopgaven zijn inmiddels een traditie aan het worden. Gezondheid wordt daarbij een steeds belangrijker aspect. Hilversum kan daarin inspireren.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door