Deelsessies

Ronde 1
11.30-12.45

WORKSHOPS

1. Gezonde wijk van de toekomst
The Connected City (Hamburg Duitsland) is de gezonde stad van de toekomst waarin ecologie, mobiliteit en gezondheid centraal staan. Het ontwerp is ingespeeld op de vraagstukken van de toekomst en geeft voorrang aan voetganger, fietser en openbaar vervoer. Een groene ader, The Green Loop, vormt hiervoor het belangrijkste kenmerk van de openbare ruimte. De lus verbindt de verschillende buurten met elkaar en alle sociale infrastructuur. Het wordt een plek waar water, sport, spel en stad met elkaar zijn verbonden en ruimte biedt om elkaar te ontmoeten. Op slechts 15 minuten van de binnenstad van Hamburg biedt de toekomstige wijk daarbij een indrukwekkende oplossing voor de nijpende woningcrisis. Darius Reznek (Karres en Brands) vertelt meer over de ontwikkeling van deze wijk.

2.
 Biodiversiteit: van kwantiteit naar kwaliteit
Een sterke biodiversiteit is essentieel voor het (voort)bestaan van plant, dier en mens. De kwaliteit van onze fysieke leefomgeving staat sterk onder druk. In deze workshop legt Eddy Schabbink (IPC Groene Ruimte) de relatie tussen biodiversiteit en onze leefomgeving. Verschillende thema’s zoals onder andere klimaatadaptatie, waterberging, hittestress, plaagbestrijding hebben een verbluffend grote relatie met biodiversiteit. Een integrale kijk op dit onderwerp geeft handvatten voor beleid en omgevingsplannen.

3. Water en droogte: Klimaatbestendig en compact
Waar voorheen snel afvoeren het adagium was, werden in de jaren ’90 de eerste wadi-systemen aangelegd met waterberging op maaiveldniveau. Dat ontlastte het riool-systeem en verminderde de kans op overstromingen. Tegelijk fungeren wadi’s als natuurlijke filters. Maar sinds de opkomst van de wadi’s is er veel veranderd in de wereld. Zo hebben we nu extra duurzaamheidsopgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en natuurinclusief bouwen. En steden verdichtten aanzienlijk… De wadi blijkt ook in deze nieuwe context z’n waarde te bewijzen, maar het concept behoeft wel aanpassing zodat ze bijvoorbeeld passen in compacte woonstraten. Tijdens de sessie ‘Klimaatbestendig maar compact’ reiken Ger Pannekoek (oprichter EWB Circular Rain), Wilbert Peters (senior adviseur water en klimaat, Syntraal) en Paul Geluk (teamleider en -coördinator buitenruimte, Gemeente Zoetermeer) nieuwe wateroplossingen aan voor de compacte stad

4. Hoge bomen in de verdichte stad
Een groene gezonde leefomgeving voor iedereen: in gemeenten, buurten en wijken. Groen en een gezonde leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe verbind je groen met een gezonde leefomgeving? Tijdens deze workshop geeft Joost Verhagen van Cobra groeninzicht meer uitleg over de 3-30-300-regel, als perfecte maatstaf om het succes van het stedelijke landschap te benchmarken.


EXCURSIES

1. Biodiversiteit op werklocaties: van Mediapark naar Medianatuurpark
De wens tot herstel en vergroting van de biodiversiteit is ook op het Mediapark aanwezig. Vorig jaar is feestelijk het biodiversiteitspad geopend waardoor verbinding met de stad en de natuur van het Goois Natuurreservaat ontstaat. Tijdens deze wandelexcursie vertelt Frank Visser van het Mediapark over de groenvisie van deze voor Nederland unieke werklocatie en laat André van den Beemt van stichting Media NatuurPark zien hoe het ecologische groenplan een bijdrage gaat leveren aan biodiversiteit en de leefbaarheid van de werkomgeving.

2. Groene loper Hilversum
1221 is een wijk met relatief weinig groen. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen is een gebiedsagenda opgesteld om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Er is veel enthousiasme voor het bewonersinitiatief de Groene Loper, die de wijk groener maakt. Fiets mee samen met projectleider Gijs Savenije, gemeente Hilversum, om de diverse projecten in de wijk te bekijken.

3. Openbare ruimte in de verdichtingsopgave *
Tijdens deze wandelexcursie neemt Joost Volkers, adviseur Natuur Landschap en Ecologie gemeente Hilversum, u mee naar een deel van het centrum van Hilversum. De wandeling leidt langs enkele gerealiseerde inbreidingsprojecten en twee locaties waar inbreiding een actuele opgave is. In de aansluitende workshop gaan deelnemers onder leiding van de NVTL aan de slag met oplossingen voor de twee bezochte locaties.

* Deze excursie is gecombineerd met een workshop in het middagprogramma.

Ronde 2
13.30-14.45

WORKSHOPS

1. Gezond GGD
Psycholoog Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling Leefomgeving van GGD Amsterdam, neemt u mee in de wereld van de gebruiker van de openbare ruimte, met de compacte openbare ruimte in de hoofdstad als achtergrond. Waarom gebruiken openbare ruimte-gebruikers zich zoals ze zich gedragen? Hoe verschilt dit tussen groepen mensen? Samen met u gaat hij op zoek naar manieren om de openbare ruimte gezonder te maken, geredeneerd vanuit verschillende gebruikersgroepen, of dat nu om inrichtingskeuzes gaat voor het opwekken van positieve prikkels, of verdergaande maatregelen die tot doel hebben ongezonde keuzes in het openbaar domein te ontmoedigen. Een verdicht stad kan maar vraagt om keuzes, is Woudenbergs motto.

2. Biodiversiteit: van kwantiteit naar kwaliteit
Een sterke biodiversiteit is essentieel voor het (voort)bestaan van plant, dier en mens. De kwaliteit van onze fysieke leefomgeving staat sterk onder druk. In deze workshop legt Eddy Schabbink (IPC Groene Ruimte) de relatie tussen biodiversiteit en onze leefomgeving. Verschillende thema’s zoals onder andere klimaatadaptatie, waterberging, hittestress, plaagbestrijding hebben een verbluffend grote relatie met biodiversiteit. Een integrale kijk op dit onderwerp geeft handvatten voor beleid en omgevingsplannen.

3. Hitte
Vanwege klimaatverandering is het jaarlijkse aantal tropische dagen in Nederland de afgelopen jaren sterk toegenomen. De gevolgen zijn ernstig. Hete dagen leiden tot een toeloop bij de spoedeisende hulp van mensen met uitdrogingsverschijnselen en verwardheid. In de hete laatste week van juli 2019 overleden 400 mensen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Tijdens de hitteperiode in augustus 2020 waren dat zelfs ruim 500 mensen meer. Vooral thuiswonende eenzame 75-plussers zijn bijzonder kwetsbaar voor hitte. Dat wordt versterkt door trends als vergrijzing en het beleid om langer thuis te blijven wonen. Voor een effectieve aanpak van hitte is een gecombineerde aanpak noodzakelijk van maatregelen in de buitenruimte, in- en om onze woningen én op het gebied van zorg: Gebied – Gebouw – Gezondheid. Tijdens deze workshop vertelt Madeleen Helmer (Klimaatverbond) hoe je de basis legt voor het maken van effectief hitte-adaptatiebeleid.

4. Openbare ruimte in de verdichtingsopgave *
In het ochtendgedeelte zijn enkele gerealiseerde inbreidingsprojecten in het centrum van Hilversum bezocht en twee locaties waar inbreiding een actuele opgave is. Tijdens deze workshop gaan deelnemers onder leiding van Jan Janse van de NVTL, John Boon en Esther Kruit (Arcadis), Djacco van den Bosch en Erik van Schaijk (beiden stedenbouwkundige gemeente Hilversum) concreet aan de slag om oplossingen te bedenken voor de twee bezochte locaties.

* Deze workshop is gecombineerd met een excursie in het ochtendprogramma.


EXCURSIES

1. Biodiversiteit op werklocaties: van Mediapark naar Medianatuurpark
De wens tot herstel en vergroting van de biodiversiteit is ook op het Mediapark aanwezig. Vorig jaar is feestelijk het biodiversiteitspad geopend waardoor verbinding met de stad en de natuur van het Goois Natuurreservaat ontstaat. Tijdens deze wandelexcursie vertelt een vertegenwoordiger van het Mediapark over de groenvisie van deze voor Nederland unieke werklocatie en laat stichting Media NatuurPark zien hoe het ecologische groenplan een bijdrage gaat leveren aan biodiversiteit en de leefbaarheid van de werkomgeving.

2. Groene loper Hilversum
1221 is een wijk met relatief weinig groen. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen is een gebiedsagenda opgesteld om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Er is veel enthousiasme voor het bewonersinitiatief de Groene Loper, die de wijk groener maakt. Fiets mee samen met projectleider Gijs Savenije, gemeente Hilversum, om de diverse projecten in de wijk te bekijken.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door