Gezond leven in
de verdichtE stad 8 september

Donderdag 8 september | Locatie Hilversum

Klimaatadaptief, biodivers, groen: een gezonde openbare ruimte is letterlijk van levensbelang. Maar de beschikbare ruimte wordt steeds schaarser. Sterker: stedelijke verdichting is – ook na corona – vaak doelbewust beleid. Openbare ruimte moet concurreren met andere ruimteclaims voor wonen, werken en mobiliteit.

Is een gezonde openbare ruimte wel haalbare kaart binnen een context van een steeds compacter wordende stedelijke realiteit? Wij geloven van wel. Verdichting kan zelfs resulteren in méér kwaliteit. Maar dat moet je het wel slim organiseren, mét de overheid, burgers en marktpartijen samen.

Op het 18e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) van vakblad Stedelijk Interieur reiken we samen de NVTL (Nederlandse Verenging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur), Stichting Steenbreek en gaststad Hilversum openbare ruimte-oplossingen aan voor de gezonde, verdichte stad. 

We combineren een plenair programma en workshops met praktijkexcursies in Hilversum. De mediastad kampt al decennialang met ruimtegebrek en is altijd op zoek naar creatieve openbare ruimte-oplossingen.

Fred Schoorl (dagvoorzitter)

Fred Schoorl is veelzijdig. Naast zijn directeurschap bij de Koninklijke BNA (architecten) is hij al jaren een ervaren moderator, dagvoorzitter, columnist, publicist, spreker en strategisch adviseur. Vooral op het terrein van cultuur en erfgoed, natuur en landschap, duurzame ontwikkeling en ook architectuur en gebiedsontwikkeling is hij nationaal en internationaal actief. Met kennis van inhoud, gezag, humor en energie weet hij partijen te confronteren en zalen tot leven te brengen. Hij werkte als zelfstandig ondernemer, ambtenaar bij OCenW en als directeur bij onder meer het Nirov en woningcorporatie Ymere. Momenteel werkt hij bij de BNA, dat zich onder zijn directeurschap ontwikkelde van een beroepsvereniging tot een eigentijdse branchevereniging. Voor dat proces kreeg hij met de BNA uit handen van een deskundige jury de zogenaamde DNA Award als ‘game changer’ voor de branche.

Eric Nagengast

Eric Nagengast is directeur vastgoed bij woningcorporatie Rochdale. Als economische geograaf en ruimtelijk econoom is hij zich als geen ander bewust van de waarde van domeinoverstijgende ontwikkelingsplannen van buurten. Rochdale verhuurt zo’n 40.000 woningen in de regio Amsterdam, een stad waar de helft van de woningvoorraad sociaal is. En waar de woningmarkt sterk onder druk staat. Om de stad en de regio sterk en gezond te houden, zijn woningcorporaties harder dan ooit nodig. Alleen door samen met alle partijen te werken aan gemengde buurten, waar sociale huur, naast vrije sector en koop bestaat, creëren we sterke, leefbare buurten, aldus Rochdale. Buurten waar mensen een thuis vinden. En dat is heel veel meer dan een dak boven je hoofd.

Wouter Veldhuis

Wouter Veldhuis is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en is lid van het College van Rijksadviseurs (CvR). Het CvR bedient bewindspersonen vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd van advies over actuele maatschappelijke opgaven en omgevingskwaliteit. Volgens Veldhuis is er een shift nodig van een focus van particuliere welvaart naar publiek welzijn. Hij is expert op het gebied waar opgaven samenkomen, zoals in de verdichte stad. Naast zijn rol als rijksadviseur is Veldhuis stedenbouwkundige, architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Van 2012 tot 2018 was Veldhuis hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij was tot 2020 lid van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling.

Maurits de Brauw

Maurits de Brauw is chirurg bij Baria Nederland in het Spaarne Gasthuis. Hij is als maag-darmchirurg gespecialiseerd in complexe kijkoperaties, met name maagverkleiningsoperaties. “Iemand met een technische uitdagende operatie een nieuwe start laten maken. En mensen een langer en vooral gezonder leven geven. Dat vind ik het mooiste aan mijn vak.” Samen met zijn collega’s vestigt De Brauw maatschappelijke aandacht op de waarde van preventie van obesitas. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een succesvol wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar obesitas.

Ellen van Bueren

Ellen van Bueren is hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling bij de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Afweging van belangen staat centraal in stedelijke ontwikkeling. Hoe krijgen publieke en private partijen, professioneel georganiseerd of ‘bottom-up’, het voor elkaar om een aangename, duurzame leefomgeving te realiseren? Deze vraag staat centraal bij het onderwijs en onderzoek van de nieuwe leerstoel Management van Stedelijke Ontwikkeling.

Het stedelijk interieur congres wordt mede mogelijk gemaakt door